Naše vášeň pro udržitelnost

Společnost Garnier Australia uzavřela partnerství s TerraCycle v roce 2016, protože jsou odborníky na nakládání s odpady. Jsme hrdí na to, čeho jsme za poslední tři roky dosáhli díky partnerství se společností TerraCycle.

Stále je třeba usilovat o vytvoření udržitelného kosmetického průmyslu a proto jsme se rozhodli více soustředit naše úsilí a investice do inovací našich produktů, jejich distribuce a využití pro spotřebitele. Proto jsme se rozhodli ukončit program Recyklace kosmetických prostředků s účinností od 31. července 2019.

Skupina L'Oréal se zavázala zlepšovat environmentální a sociální profil 100 % svých produktů a již jsme na dobré cestě:

  • V roce 2018 mělo 79 % nových nebo renovovaných výrobků vylepšený sociální nebo environmentální profil.
  • U 58 % nových nebo renovovaných výrobků je toto zlepšení způsobeno obalem s nižší ekologickou stopou.
  • 100 % PVC bylo odstraněno z našeho produktového balení.
  • Snížili jsme hmotnost a velikost balení a budeme podporovat dobíjecí nebo znovu plnitelné systémy, jako jsou vícenásobné dávky, které nahradí dávky jednotlivé.