Více zodpovědně získávaných zdrojů

V roce 2020 jsme v rámci našich aktivit posílili postavení 787 komunit.
Do roku 2025 to bude přibližně 1000 komunit.

Jak Garnier pomáhá farmářům?

Program Solidarity Sourcing (Program pro odpovědné získávání zdrojů) poskytuje lidem, obvykle vyloučeným z trhu práce, přístup k práci a také udržitelný příjem. Zavázali jsme se k uplatňování spravedlivých obchodních praktik v celém dodavatelském řetězci, a zároveň se snažíme podporovat a posilovat zemědělce a pracovníky tak, abychom pomohli zlepšit jejich příjmy a živobytí. Poskytujeme také školení pro zlepšení jejich dovedností v zemědělství, jakož i nejnovější poznatky o ekologickém pěstování.Jak Garnier pomáhá místnímu hospodářství?

Mnohým našim drobným farmářům usnadňujeme přístup ke zdravotnickým službám či mechanismům na ochranu blahobytu. V roce 2020 náš program Solidarity Sourcing umožnil 787 komunitám, které čelí sociálním nebo finančním výzvám, získat přístup k pracovnímu místu a spravedlivému příjmu nebo si je udržet. Také jsme se spojili s nevládními organizacemi, abychom pomohli posílit postavení komunit prostřednictvím společensky odpovědného resp. "solidárního" získávání zdrojů po celém světě.

Více přírodních ingrediencí & green science

V roce 2020 dosáhly naše nové nebo renovované produkty péče o vlasy v průměru 90% biologickou odbouratelnost*. Naše nová složení obsahují v průměru 65% obnovitelných ingrediencí a 85% z nich je získáváno z udržitelných zdrojů. Do roku 2025 bude 75% našich ingrediencí v našich nových či renovovaných produktech péče o pleť a vlasy obnovitelných, minerálního původu nebo z cirkulárních procesů. *Dle OECD 301 či stejných testů

Co znamená výraz "udržitelně získávané zdroje?"

Při tom, jak si Garnier vybírá své dodavatele, bereme v úvahu vystopovatelnost zdrojů, etické otázky, vliv na životní prostředí a sociální faktory. Chceme, aby se naše suroviny vyráběly a sbíraly odpovědným a udržitelným způsobem. Do toho spadají zemědělci, využívaná půda, zemědělské postupy, místní společenství a mnoho dalších aspektů získávání zdrojů.


Proč je udržitelnost zdrojů důležitá?

Garnier se domnívá, že udržitelné získávání zdrojů je důležité, protože naším cílem je zajistit, abychom při získávání našich přírodních materiálů respektovali a případně zlepšovali následující pilíře: ochrana biodiverzity, aktivní kroky proti klimatické změně, podpora ekonomické soběstačnosti, zajištění slušné a bezpečné práce, zajištění rovnoprávnosti. 


Jak můžeme chránit biodiverzitu?

Díky programům, jako je náš Respectful Bee Welfare Program (Program na ochranu včel), Garnier získává všechny své složky získané od včel udržitelným způsobem prostřednictvím sítě odpovědných včelařů a dodavatelů. Dalším příkladem je náš Solidarity Sourcing program ve spolupráci s neziskovou organizací PRONATURA, který pomáhá 23 mexickým rodinám osvojit si postupy ekologického zemědělství, včetně iniciativ na ochranu biodiverzity v chráněných rezervacích, které obklopují jejich farmy.


Jaká je strategie Garnier v oblasti udržitelného získávání zdrojů?

V roce 2020 je 85% našich obnovitelných ingrediencí  z udržitelných zdrojů. Usilujeme o to, aby se do roku 2022 až 100% našich obnovitelných  surovin získávalo udržitelným způsobem. Jsme plně odhodláni chránit biodiverzitu a planetu tím, že využíváme ekologické vědecké postupy, abychom našim spotřebitelům nabízeli stejnou účinnost a zároveň zajistily, aby byl každý výrobek Garnier udržitelnější.  Udržitelné získávání zdrojů je naší prioritou také pro naše obaly. V roce 2020 má 100% našich kartonových obalů a papírových návodů na použití certifikaci trvale udržitelně obhospodařovaných lesů nebo pochází z recyklovaných materiálů. 


Jak se značka Garnier stává ekologičtejší?

Vyvinuli jsme nové složení z 98% přírodního původu a bioprodukty pleťové péče s certifikátem Ecocert, přičemž neustále snižujeme environmentální a sociální stopy našich výrobků. Každý den udržitelným způsobem získáváme stále více přírodních surovin a uvádíme do oběhu výrobky přírodního původu ve všech našich kategoriích produktů. V roce 2019 jsme představili novou řadu bioproduktů. Zlepšili jsme udržitelný výkon našich továren a významně snížili naše CO2 emise a spotřebu vodu,, snížili jsme používání tzv. prvotního plastu v obalech, a zároveň zvýšili obsah recyklovatelného plastu.


Co je to "zelená věda"?

Ekologická resp. zelená věda pokrývá všechny vědecké poznatky, včetně přeměny přírodních surovin na vysokoúčinné přírodní složky prostřednictvím procesů, jako je extrakce nebo fermentace, a to udržitelným způsobem, který respektuje životní prostředí. Garnier využívá nejnovější poznatky z biologie s odhalením síly přírody v našich vysoce účinných a udržitelných produktech.


Co je to ekologické pěstování?

Jsou to zemědělské postupy, které podporují produkci přírodních surovin způsobem, který zachovává ekosystémy a snižuje dopad na životní prostředí. Může to být například nižší spotřeba vody, snížení emisí CO2 a redukování odpadu.


Jak být zodpovědným v oblasti krásy?

Garnier byl průkopníkem v hnutí za transparentnost a již od roku 2017 zveřejňujeme původ našich ingrediencí. V roce 2020 opět rozšiřujeme obzory sdílením environmentálních a sociálních dopadů našich výrobků prostřednictvím nového ambiciózního environmentálního označování, abychom pomohli spotřebitelům k odpovědnější volbě. Každým dnem získáváme stále více našich obnovitelných a přírodních ingrediencí udržitelným způsobem, přičemž ve všech našich kategoriích výrobků, včetně naší nové řady bioproduktů, se nachází složení přírodního původu. Zlepšili jsme také udržitelnost našich továren a snížili používání tzv. panenského plastu v obalech, ve kterých jsme zároveň navýšili obsah recyklovaných plastů. Naše strategie Green Beauty nám umožní se opět posunout dále přijetím komplexního přístupu ke kráse. To zahrnuje naše závazky zlepšovat dopad našich výrobků během jejich životního cyklu, pomáhat chránit přírodní zdroje, využívat čistou energii a zabránit plýtvání.


Co znamená "ekologicky vyvinuté složení"?

Na základě hodnocení životního cyklu, naše laboratoře již dlouhá léta měří vliv našich výrobků na životní prostředí. Zaměřujeme se na zlepšení biologické odbouratelnosti našich receptur, snížení naší vodní stopy a snížení dopadu našich výrobků na vodní prostředí.

Více recyklovaných a recyklovatelných obalů

V roce 2020 jsme díky použití recyklovaných plastů ušetřili 9019 tun tzv. prvotních plastů. Od února 2021 jsou všechny nádoby produktů Fructis vyráběny ze 100% recyklovaného plastu v Evropě a USA. Do roku 2025 se budou všechny naše produkty vyrábět ze 100% recyklovaného plastu čímž ušetříme více než 40 000 tun plastu ročně. Rovněž do roku 2025 budou všechny plastové obaly produktů Garnier znovupoužitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. Inovujeme a vytváříme produkty zcela bez použití plastů jako například naše tuhé šampony, tuby obsahující karton, odlehčujeme naše obaly a podporujeme znovupouživání obalů a doplňování našich produktů.

Které plasty se dají recyklovat?

Většinu plastů, které dnes Garnier používá ve svých obalech, představují PET (polyethylentereftalát), PP (polypropylen) a PE (polyethylen). Tyto materiály se dají několikrát recyklovat a znovu použít a jsou nejběžnější recyklované plasty na světě. Plasty PCR (po spotřebitelské recyklaci) se recyklují z plastového odpadu získaného ze spotřebních výrobků. Garnier se zavázal do roku 2025 používat 100% PCR plastů nebo plastů biologického původu.V Garnier věříme, že je naší povinností zvýšit informovanost o tom, které části našich výrobků je možné recyklovat. Vyvíjíme videa a tutoriály o různých typech plastů a různorodých recyklačních systémech.


Jak Garnier snižuje spotřebu plastů?

Naši strategii založenou na dosažení ekologicky navržených balení jsme postavili na 4 pilířích: použití recyklovaných materiálů, redesignování a inovace, opětovné použití a recyklace.

  • Inovace

Některé z našich inovací v oblasti snižování plastů, které nás mimořádně těší, jsme uvedli již v roce 2020. Tuhý šampon Botanic Therapy, jedinečné "bezplastové" řešení, má obaly vyrobené ze 100% FSC certifikovaného kartonu. Takové ekologické balení Botanic Therapy snižuje množství plastů použitých pro naše šampony až o 80%. A i hydratační krém Garnier Bio Hemp přichází v tubě na bázi kartonu, které bude v letošním roce použita i pro další produkty.

  • Stávající produkty

Naším cílem je odlehčit plast použitý v obalech a nahradit ho recyklovatelným, nebo recyklovaným plastem, namísto použití tzv. prvotního plastu. Pro tento účel potřebujeme velký, pokud možno místní zdroj spotřebitelsky recyklovaných plastů a jiných udržitelných materiálů. V úzké spolupráci s našimi dodavateli obalů a výrobci plastů vyvíjíme masivní zdroje dodávek pro PCR s cílem dosáhnout 100% do roku 2025.

  • Návratnost

V roce 2020 jsme použitím recyklovaného plastu ušetřili až 9019 tun prvotního plastu. Od února 2021 jsou všechny plastové nádoby Fructis vyrobené ze 100% recyklovaného plastu v Evropě a USA. Do roku 2025 je naším cílem nepoužívat žádné prvotní plasty, zároveň budou všechny naše plastové obaly znovupoužitelné, recyklovatelné či kompostovatelné, čímž ušetříme více než 40 000 tun plastu ročně. 

  • Komunita

Spolupracujeme s nevládní organizací Plastics for Change, recyklujeme tuny plastů a sběračům odpadu v Indii poskytujeme stabilní příjem a přístup k sociálním službám. Stejně cítíme, že jsme zodpovědní za povzbuzování našich spotřebitelů k recyklaci. Tímto způsobem snížíme únik plastů do životního prostředí.


Jak recyklujeme plasty?

Recyklovatelný plast se sbírá, čistí a třídí podle typu. Následně se rozdrtí, promyje, roztaví a znovu zpracuje na pelety nebo granulát. Tento granulovaný plast se používá k výrobě nových obalů.
Skupina L'Oréal vytvořila konsorcium se společností CARBIOS na vývoj biotechnologií v oblasti recyklace. * Značka Garnier využije výsledek tohoto procesu při navrhování nových obalů, čímž pomůže podpořit oběhové hospodářství.
   * Společnost CARBIOS vyvinula enzymatický proces biologické recyklace plastů, který štěpí polymery na základní komponenty (monomery) původně používané k jejich výrobě. Po oddělení a vyčištění se monomery mohou znovu použít pro výrobu plastů s podobnou účinností jako původní plasty, aniž se během procesu recyklace jakkoliv znehodnotily.


Jak opětovně použít obal?

Garnier se zavazuje podporovat opakovaně použitelné nebo znovu naplnitelné systémy, pilotovat nová partnerství a modely. Spolupracovali jsme se společností LoopTM (ve Velké Británii) s cílem vytvořit inovativní kruhové nákupní platformy, které nahradí jednorázové balení na jedno použití dlouhodobými plastovými obaly pro opakované použití.


Co je to "panenský" plast?

Prvotní plast je nově vyrobený plast, který se nikdy předtím v produktu nepoužil ani nezpracoval. Recyklační závody sklízejí prvotní plast, který spotřebitelé vyhodí a používají ho jako surovinu. Cílem společnosti Garnier je ušetřit 40 000 tun panenského plastu ročně. Naše obaly se snažíme inovovat tak, aby do roku 2025 byly znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. Do té doby budou všechny naše výrobky vyrábět z plastů s nulovým obsahem prvotního plastu, namísto kterého se použijí 100% recyklované plasty (PCR) nebo plasty pocházející z biologických zdrojů.


Jakým způsobem snižuje Garnier hmotnost svých balení?

Garnier se zavazuje snížit hmotnost a velikost balení přepracováním uzávěrů a plastových nádob, zmenšením rozměrů plastových sáčků a odstraněním jejich vnitřní výstelky. Naše inovace směřují také k novým bezplastovým obalům, přičemž hledáme nové alternativy, které nahradí jednorázové formáty. Snížením hmotnosti našich plastových obalů jsme v roce 2020 ušetřili více než 486 tun prvotního plastu.


Jaké kroky plánuje Garnier podniknout na ochranu oceánů?

Abychom rozšířili pozitivní vliv i mimo kosmetický průmysl, navázali jsme partnerství s nevládní organizací Ocean Conservancy, která se již přes 30 let snaží zvrátit příliv mořského plastu. Společně se budeme snažit zvýšit povědomí o důležitosti čištění oceánů a pláží, a zároveň povzbudíme naše zaměstnance a spotřebitele, aby se zúčastnili Mezinárodního dne čištění pobřeží, největší jednodenní dobrovolnické akce proti plastem v oceánech organizované Ocean Conservancy. Spolupracujeme také s nevládní organizací Plastics for Change, abychom pomohli poskytnout komunitě sběračů odpadu v Indii přiměřenou sazbu za vyřazený plast, zlepšit jejich pracovní podmínky a podpořit recyklaci.


Co chápeme pod pojmem znečišťování plasty?

Problém znečištění plasty se za poslední desetiletí stal skutečně naléhavým. Dnes se celosvětově ročně vyrobí více než 350 milionů tun všeho plastu, ale pouze 20% plastového odpadu se recykluje. Zbytek se stává odpadem a znečišťuje naše životní prostředí. V současnosti se více než 75% všech plastů vyrobených na světě změnilo na odpad. Plastové znečištění poškozuje volně žijící živočichy a přírodní ekosystémy a přispívá ke klimatickým změnám.


Kolik plastů se nachází v oceánech?

Každý rok unikne do oceánu až 12,7 milionů tun plastů. Vědci předpovídají, že do roku 2050 plasty převáží ryby v oceánu. Ve světě se každou minutu vyhodí do oceánu množství plastů rovnající se 1 popelářskému vozíku plného plastu. (Zdroj: Environmentální program OSN https://environmentlive.unep.org/marinepollution).


Jak se plasty dostanou do oceánu?

Znečištění plasty v našich oceánech vzniká do značné míry tehdy, když lidé nemají možnost zodpovědně nakládat se svým odpadem. Namísto toho jejich plastový odpad často končí v místních řekách až nakonec proudí do oceánu. V zásadě, většinu plastového znečištění v současnosti způsobují obchodní modely podporující jednorázové balení; špatné nakládání s odpady, které tak unikají do životního prostředí; a dodavatelské řetězce, které dnes produkují pětkrát více panenského než recyklovaného plastu.


Jaký vliv mají plasty na oceány?

Plastovým znečištěním je postiženo více než 800 druhů mořských živočichů, a to buď jejich požitím, uváznutím v něm, nebo chemickou kontaminací. Plasty jsou příčinou smrti milionů mořských ptáků a mořských savců, přičemž některé druhy jsou v důsledku plastového znečištění oceánů na pokraji vyhynutí. Konzumace plastů způsobuje mořským živočichům zdravotní problémy, které se v rámci potravinového řetězce dále přenášejí na větší mořská zvířata a nakonec na lidi, kteří je konzumují. Plasty v mořích zároveň znečišťují mořské vody, snižují hladinu kyslíku a ovlivňují přežití mořských živočichů včetně velryb, delfínů a tučňáků. Ptáci a suchozemská zvířata se zase na plážích zachycují v plastech, které je uškrtí. To vše představuje hrozbu pro fungování mořských ekosystémů, přičemž částice mikroplastu plovoucí v oceánech jsou toxické pro všechny živé bytosti.

 

Více obnovitelných zdrojů energie

Za posledních 15 let jsme snížili spotřebu vody v našich průmyslových střediscích o 53% a naše emise CO2 o 72%.
Do roku 2025 bude 100% našich průmyslových závodů uhlíkově neutrálních a budou využívat pouze obnovitelnou energii.

Jak je možné redukovat emise CO2?

Všechny naše závody neustále pracují na snižování emisí uhlíku zvyšováním energetické účinnosti prostřednictvím lepší konstrukce a izolace budov, využíváním energeticky efektivních technologií pro průmyslové procesy, a nakonec získáváním většího množství obnovitelné energie na místní úrovni.
Tyto snahy nás vedly ke snížení naší uhlíkové stopy o 69% v období let 2005 - 2020. Naším cílem však je, aby se všechny naše průmyslové závody staly uhlíkově neutrálními do roku 2025. To dosáhneme pomocí technologií, které jsou nejvýhodnější pro konkrétní lokalitu: biometanizace , solární panely, biomasa, větrná energie atd.


Jak snížit spotřebu energie?

V rámci našich výrobních a distribučních center budeme pokračovat v optimalizaci využívání energie s cílem využít 100% obnovitelné energie do roku 2025.


Co představuje udržitelný závod?

Udržitelný závod je takový, který využívá obnovitelnou energie a je uhlíkově neutrální.


Jak je možné redukovat spotřebu vody?

Garnier se neustále zamýšlí nad opětovným využíváním vody ve svých závodech, aby výrazně snížil svou průmyslovou spotřebu vody. V současnosti máme už čtyři továrny na výrobu vodní smyčky, kde se znovu upravuje, recykluje nebo znovu využívá až 100% průmyslové spotřeby vody (například na čištění a chlazení). Na tyto procesy již nepotřebujeme čerstvou vodu.

Úpravou a opětovným použitím vysoce kvalitní vody ve vnitřní smyčce jsme schopni snížit naši spotřebu vody a vliv závodu na životní prostředí. Do roku 2030 je naším cílem mít 100% našich závodů s vodní smyčkou.


Jak Garnier snižuje uhlíkovou stopu?

V rámci našeho neustálého úsilí o snížení vlivu našich výrobků na životní prostředí podpoříme všechny naše průmyslové závody Garnier v uhlíkové neutrálnosti, jakož i přijetím 100% obnovitelné energie v následujících pěti letech.

Schváleno organizací Cruelty Free International

Od března 2021 jsou všechny produkty Garnier oficiálně schváleny organizací Cruelty Free International, přední organizací bojující za ukončení testování na zvířatech, v rámci Leaping Bunny programu.

Získejte celkový přehled stáhnutím naší Zprávy o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje 2020